CroPress

U BERLINU Osnovana ” Udruga Hrvatske katoličke misije “

FacebookTwitterGoogle+PinterestShare

BERLIN U četvrtak, 19. listopada 2017. godine pri Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin, osnovan je “Förderverein der Kroatischen Katholischen Mission Berlin” –” Udruga Hrvatske katoličke misije Berlin” koja će biti upisana u registar udruga , te dobiti oznaku “e.V.”(eingetragener Verein–registrirana udruga).

U Župnom vijeću HKM Berlin prethodno se raspravljalo na sjednicama o potrebi za osnivanjem takve udruge, čiji će članovi podupirati rad Hrvatske katoličke misije, po uzoru udruga koje imaju škole, vrtići i jedan veliki broj katoličkih župa u Njemačkoj. Znači, udruga koja je neprofitna te isključivo slijedi dobrotvorne ciljeve u smislu poreznih propisa (Gemeinnützigkeit). Potreba osobito proizlazi i iz činjenice da su financijska sredstva biskupije, koje dobivaju strane misije, ograničena, te se veliki projekti (kao npr.i proslava 50. obljetnice HKM Berlin, nabava narodnih nošnji za folklor i sl.) nedovoljno mogu financirati i ostvarivati. Na osnivačkoj skupštini Udruge prisutno je bilo 22 člana HKM te župnik fra Edvard Sokol. Članovi predsjedništva Župnog vijeća HKM (Anica Krstanović, Suzana Smolković i Mijo Marić) pripremili su u dogovoru sa župnikom fra Edvardom, prijedlog za Statut društva koji je prethodno stručno pregledao odvjetnik Dr. Dean Martinović.

Anica i Mijo su prisutne vodili kroz sve točke s tatua, kako bi osnivačka skupština mogla raspraviti o njima te definirati statut udruge. Prihvaćanjem Statuta od strane prisutnih

(Osnivačke skupštine) društvo je bilo osnovano. Ciljevi udruge su podupiranje Hrvatske katoličke misije Berlin, pogotovo njen pastoralni, karikativni, kulturni i administrativni rad i razni projekti .

Udruga će se financirati godišnjim članarinama (20 Euro godišnje) i dobrovoljnim prilozima / donacijama za koje će se moći dobiti potvrda (Spendenquittung). Za predsjedništvo društva izabrani su:predsjednik :Ivan Baćak; dopredsjednici :Dr. Dean Martinović, Rozika Tustonjić rizničarka : Marija (Marina) Baković zapisničarka : Anita Slišković; predsjedništvo :Sandra Pogačić i Janja Kovačević Predsjedništvo čine i: voditelj HKM Berlin. župnik fra Edvard Sokol,  imenovani član Župnog vijeća HKM Berlin: odredit će se na slijedećoj sjednici Župnog vijeća.

Župnik fra Edvard je izrazio zadovoljstvo osnivanjem Förderverein- a, budući će novoosnovana neprofitna udruga biti na korist Hrvatskoj katoličkoj misiji u Berlinu. Uskoro je 50-a obljetnica HKM u Berlinu, koja će biti i svečano obilježena u 2019. godini, u čemu će doprinos novoosnovane Udruge biti itekako važan, kao i potpora u ostvarenju i drugih projekata, koji su također planirani za slijedeću godinu.

Stoga je župnik fra Edvard izrazito pohvalio osnivanje ” Udruge Hrvatske katoličke misije Berlin”.Predsjednica Župnog vijeća Anica Krstanović izrazila je posebno zadovoljstvo što su odgovornost u predsjedništvu Udruge preuzeli ljudi različite dobi, stručnosti i iskustava. Uvjerena je u uspješan rad Udruge, prihvaćanju i podršci od ostalih vjernika u misiji, te dobru suradnju sa Župnim vijećem (u kojem su svećenici i laici) na dobrobit hrvatskog naroda u Berlinu, koji se skoro pola stoljeća okuplja u HKM Berlin. (tekst HKM Berlin)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hrvatski Online Blog

www.CroPress.com

E-mail: info@cropress.com

Copyright © CroPress 2004-2017 All Rights Reserved

To Top