CroPress

Održani seminari i radionice hrvatskog jezika u SAD

Seminar Chicago
FacebookTwitterGoogle+PinterestShare

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je od 9. do 18. ožujka 2018. godine, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Hrvatskom maticom iseljenika, organizirao seminare i radionice hrvatskoga jezika i kulture za učitelje i učenike u tri hrvatske škole u Chicagu te u hrvatskim školama u Milwaukeeju i Clevelandu.

U vrlo uspješnu organizaciju ovoga projekta bile su uključene spomenute hrvatske škole, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske te Hrvatska katolička kustodija u Chicagu.

Članovi stručnoga tima zaduženi za pripremu i provedbu seminara i radionica bili su izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Tado Jurić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Grozdana Lajić Horvat, dramska pedagoginja u Zagrebačkom kazalištu mladih te Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem u Središnjem državnom uredu, koordinator stručnog tima.

Uz rad na stručnom usavršavanju učitelja usmjerenom na razvoj njihovih stručnih, metodičkih i jezično-komunikacijskih kompetencija, važna zadaća stručnoga tima bilo je dodatno motiviranje učenika i učitelja za pohađanje, odnosno provođenje nastave hrvatskoga jezika i kulture te osnaživanje njihove povezanosti s hrvatskim jezikom, kulturom i domovinom.

Učitelji i voditelji škola su, u vrednovanju radionica i seminara, naglasili vrijednost i iskoristivost metoda učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao drugog i nasljednog jezika, kao i to što su dobili mnoštvo novih ideja i poticaja.

Roditelji učenika, župnici hrvatskih župa i drugi pripadnici hrvatskih zajednica složili su se da je ovakav oblik pružanja podrške hrvatskih institucija učiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo uspješan i koristan te su izrazili nadu u njegov nastavak.

tekst i foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan republike Hrvatske

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Hrvatski Online Blog

www.CroPress.com

E-mail: info@cropress.com

Copyright © CroPress 2004-2017 All Rights Reserved

To Top